Telefon: 602 315 944
Waluta:
PLN
Towar polecany
Canal Trockner 45ml - płukanie i osuszanie kanałów korzeniowych

Canal Trockner 45ml

 

Służy do płukania i osuszania kanałów korzeniowych.

Oczyszcza i odtłuszcza kanał dzięki czemu poprawia przyleganie wypełnień i uzupełnień protetycznych.

 

Przeznaczenie:

WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA.

Wyrób służy do płukania i osuszania kanałów korzeniowych. Oczyszcza i odtłuszcza kanał dzięki czemu poprawia przyleganie wypełnień i uzupełnień protetycznych. Wyrób zawiera alkohol izpopropylowy, który ma właściwości osuszające oraz substancje o właściwościach odtłuszczających aceton i octan etylu.

 

Sposób użycia:

CANAL TROCKNER wprowadzić do kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą lub nanieść na oczyszczony ubytek za pomocą bawełnianego wacika.

Preparat wprowadzić do kanału za pomocą strzykawki (np. typu luer-lock) z igłą zamocowaną w sposób zabezpieczający jej oddzielenie.

Po zastosowaniu preparatu osuszyć kanał za pomocą sączków papierowych lub pozostawić do wyschnięcia. Nadmiarową ilość wyrobu znajdującą się w strzykawce zutylizować – nie wolno ponownie wlewać do pojemnika.

 

Przeciwwskazania:

Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki wyrobu. Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

 

Środki ostrożności:

Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować dostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich podrażnienie, objawiające się bólem i obrzękiem tkanek miękkich.

Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki. Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam. Należy unikać wdychania oparów wyrobu, może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć poradyzgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć poradyzgłosić się pod opiekę lekarza.

Nie używać w przypadku podejrzenia uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

 

Warunki przechowywania:

Przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze do 25oC. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

 

Warunki transportu:

W trakcie transportu nie należy przekraczać temperatury +40oC.

 

Termin ważności:

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

 

Postępowanie z opakowaniami po wyrobie:

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Skład:

Etylu octan, alkohol izopropylowy, aceton.

 

Opakowanie bezpośrednie:

Butelka biała HDPE z adapterem zawierająca 45 ml wyrobu.

 

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ. PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SZCZELNIE ZAKRĘCIĆ

 

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Opis towaru

Cechy towaru

Opinie