Waluta:
PLN
Polityka prywatności

Opublikowano:

Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).

Sklep Internetowy Dentomax zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Regulaminie.

Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Administratora o każdej zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych) poprzez ich uaktualnienie na indywidualnych Koncie.

W sprawach nieuregulowanych a związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem lub udostępnianiem danych osobowych, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).