Waluta:
PLN
Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano:

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2014r., poz. 827) konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jednak musi to dotyczyć towaru pełnowartościowego wraz z kompletem dokumentów i dowodem zakupu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, całkowity koszt przesyłki zwrotnej towaru ponosi Kupujący.

Zwrot pieniędzy następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpeniu od umowy.

Zwrot następuje na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

3. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 06.09.2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz. 271) produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane przez Sklep Internetowy Dentomax nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Ust. 3 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.