Waluta:
PLN
Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki.

W przypadku niezgodności lub gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

Odbiór towaru bez uwag uważamy za przyjęcie towaru pełnowartościowego.

W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

§ 12 W sklepie oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.

Część artykułów objęta jest gwarancją producenta i do nich dołączamy kartę gwarancyjną podpisaną i ostemplowaną przez pracownika Sklepu.

Gwarancja jest realizowana przez specjalistyczny serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne ograniczenia są zawarte w opisie produktu.


 

Rozdział 4. Zwroty towaru

 

 Zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2014r., poz. 827) konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jednak musi to dotyczyć towaru pełnowartościowego wraz z kompletem dokumentów i dowodem zakupu. Całkowity koszt przesyłki zwrotnej towaru ponosi Kupujący.

Zwrot pieniędzy następuje w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 06.09.2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz. 271) produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane przez Sklep Internetowy Dentomax nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 4. Ust. 3 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres Sklep Dentomax ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok.

Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.).

Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Sklep Dentomax ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany także pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Koszty związane ze składanymi reklamacjami po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji pokrywa Sklep Dentomax ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok.

W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt Sprzedającego lub serwisu gwarancyjnego.

 

Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.