Witam na stronie Dentomax Informujemy, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w zakresie wyrobów medycznych, tzn. w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub w inny sposób związanych zawodowo z branżą medyczną, np. prowadzących obrót wyrobami medycznymi.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

- Reklamacje i zwroty

Regulamin sklepu

Rozdział 4. Zwroty towaru

 

§ 10

 1. Zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (tj Dz. U. z 2020r. poz. 287) Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jednak dotyczy to towaru pełnowartościowego wraz z kompletem dokumentów i dowodem zakupu. Całkowity koszt przesyłki zwrotnej towaru ponosi Kupujący.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres Sprzedawcy: 15-206 Białystok, ul. Nowowarszawska 32/2 bądź elektronicznie: bezpośrednio z Konta Klienta w Sklepie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z na adres: esklep@dentomax.pl.

 3. Zwrot pieniędzy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

Rozdział 5. Postępowanie reklamacyjne

 

§ 11

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres Sprzedawcy: 15-206 Białystok, ul. Nowowarszawska 32/2 bądź elektronicznie: bezpośrednio z Konta Klienta w Sklepie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z na adres: esklep@dentomax.pl.

 3. Do reklamacji i towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji.

 4. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, ewentualnie fotografie, i zostanie rozpatrzona pod warunkiem, iż nie będzie zawierała braków uniemożliwiających ustosunkowanie się do niej przez Sprzedawcę.

 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może żądać dostarczenia mu wadliwego towaru.

 6. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.).

 7. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.

 8. Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny lub sms-em w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 9. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany także pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 10. Koszty związane ze składanymi reklamacjami po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji pokrywa Sklep Internetowy.

 11. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt Sprzedającego.

 12. Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwa (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), a wada jest nieistotna, nastąpi obniżenie ceny. Sklep może zaproponować Kupującemu zwrot ceny towaru lub zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

 13. Kupujący może skorzystać z gwarancji producenta, jeśli taka została udzielona, na wynikających z niej zasadach.

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe