Telefon: 602 315 944
Waluta:
PLN
Zestaw zawiera: LAK SZCZELINOWY z fluorem - fissure sealant, jest złożonym materiałem chemicznym składającym się z organicznej struktury podstawowej (dimetakrylan diglicydoeteru bisfenolu A, dimetakrylan diuretanu, dimetakrylan glikolu trójetylenowego) zawierającej nieorganiczne wypełniacze stałe (szkło barowo-glinowo-krzemowe, szkło barowo-glinowo-borowo-fluorowe, krzemionka ogniowa, dwutlenek tytanu) oraz substancje dodatkowe (fotoinicjatory, inhibitory, katalizatory, stabilizatory, pigmenty), powstającym w wyniku wolnorodnikowej polimeryzacji aktywowanej światłem ultrafioletowym w zakresie długości fali od 400 nm do 470 nm. Wypełniacze mineralne stanowią około 60% kompozytu. MASTERBOND - dental adhesive system, klej do kompozytów stomatologicznych z dozownikiem, to ciekły prepolimer składający się z organicznej struktury (dimetakrylan diuretanu, metakrylan hydroksyetylu) i substancji dodatkowych (fotoinicjatory, inhibitory, katalizatory) ulegający wolnorodnikowej polimeryzacji aktywowanej światłem uv
Przeglądasz ofertę archiwalną

Opis towaru

Cechy towaru

Opinie